Onze boomstronkfrezen

Onze grote stronkenfrees, genaamd “Rupsje” vanwege zijn rupsbanden, past door een deur vanaf 75cm breed. Rupsje is zelf 67cm breed, maar wil nog wel eens wiebelen.
“Rupsje” houdt van grotere boomstronken en (hele) dikke wortels. Hij houdt echter niet van beton, stenen en metaal.
Voor kleinere stronken en krappe situaties of als we door een krappe huiskamer moeten, beschikken wij over een krachtige kleine stronkenfrees. Deze frees is slechts 68cm breed! en kan dus door smalle deuren.

De techniek: hoe werkt een stronkenfrees?

In bovenstaande filmpjes kun je het principe van de werking van een boomstronkfrees zien.

De freeskop gaat heen en weer over de boomstronk zodat er steeds een stukje vanaf wordt gefreesd. Uiteindelijk is de boomstronk supersnel weg (tussen de 20 minuten en 1,5 uur ongeveer). Een heel stuk sneller dan graven en zagen.

Onze boomstronkfrees is een speciaal voor het verwijderen van boomstronken ontwikkelde machine.
Voorop zit een snel ronddraaiend verticaal wiel met een aantal freesbeitels die de boomstronk versnipperd. Het resultaat is houtsnippers vermengd met de omringende aarde.

De frees kan gewoon door de aarde heen frezen zonder dat hij bot wordt. Stenen en in het bijzonder metaal vindt hij niet leuk. De beitels breken af door steen, maar ook ijzerdraad kan leiden tot een afgebroken beitel. Daarom heb ik altijd reservebeitels mee.

Veiligheid op de eerste plaats!

Door de kracht van de machine en de gevaarlijke beitels, die zeer snel ronddraaien, moeten de nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen voor de stobbenfrees kan worden ingezet. De bediener van de stobbenfrees moet veiligheidsschoenen, gehoorbescherming, een helm en gelaatsbescherming dragen.

Veiligheidszone

De zeer snel ronddraaiende beitels van de boomstronkfrees kunnen steentjes en houtsnippers met grote kracht rondslingeren. Daarom moet er altijd een veiligheidszone vrij gehouden worden om mensen, kinderen en dieren niet te verwonden. Ook maakt de boomstronkfrees veel geluid. Waarschuw de buren als wij komen frezen. Dan kunnen ze daar rekening mee houden.

Stronkenfrees in de startpositie
Stronkenfrees in de startpositie
Frezen van de boomstronk
Frezen van de boomstronk. Behalve verticaal moet de stronkenfrees ook horizontaal bewegen.

Vrije ruimte om de boomstronk

Er moet tenminste aan drie kanten voldoende aarde rondom de stronk zijn om te kunnen frezen. Ongeveer 50cm is een goede indicatie.

De boomstronk moet eerst worden vrijgemaakt van stenen, steentjes, grind, straatwerk, betegeling, metalen delen zoals ijzerdraad of prikkeldraad, andere begroeiing zoals klimop, bodembedekkers etc.

Stenen en steentjes kunnen met hoge snelheid worden weggeslingerd hetgeen gevaarlijk is en schade kan veroorzaken.

Informeer de buren

Als wij een boomstronk gaan wegfrezen is het een goed idee om vooraf de buren te informeren. Een boomstronkenfrees produceert aanzienlijk geluid. Omdat we tenminste een half uur tot een uur bezig zijn (afhankelijk van de grootte van de boomstronk en de hoeveelheid boomstronken) kunnen de buren daar dan rekening mee houden.

De frees heeft wel een 4-takt motor zodat het geluid lager is en als minder storend wordt ervaren dan bijvoorbeeld een 2-takt motor van een benzine kettingzaag of bladblazer.

Leidingen

Wij zijn niet aansprakelijk voor het beschadigen van leidingwerk. Het risico van het raken van leidingen is groter als we dieper moeten frezen dan de standaard 20cm. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar dat er zich geen leidingen bevinden op de plaats waar de boomstronk weggefreesd moet worden.
Bij dieper frezen is het een goed idee om bij het kadaster tekeningen van de leidingen in uw perceel op te vragen. Doe daarvoor een graafmelding bij het kadaster. U krijgt dan van het kadaster een digitale tekening met daarop de loop van de leidingen onder uw perceel. https://www.kadaster.nl/-/graafmelding
Helaas kunnen de tekeningen afwijken van de daadwerkelijke situatie en kunnen er leidingen liggen op een andere plaats dan op de tekeningen van het kadaster zijn aangegeven.

U kunt machinale graafwerkzaamheden op zijn vroegst 20 werkdagen voor aanvang melden. Zo beschikt u altijd over actuele kabel- en leidinginformatie. De uiterste datum waarop u een Graafmelding kunt doen, is 3 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden.