Onze boomstronkfrees, hoe werkt het


In bovenstaand filmpje kun je het principe van de werking van een boomstronkfrees zien.

Onze boomstronkfrees is een speciaal voor het verwijderen van boomstronken ontwikkelde machine.
Voorop zit een snel ronddraaiend verticaal wiel met een aantal freesbeitels die de boomstronk verpulverd tot houtsnippers vermengd met de omringende aarde. De frees kan gewoon door de aarde heen frezen zonder dat hij bot wordt. Stenen en in het bijzonder metaal vindt hij niet leuk.

De freeskop gaat heen en weer over de boomstronk zodat er steeds een stukje vanaf wordt gefreesd. En ookal gaat het beetje bij beetje, uiteindelijk is een boomstronk supersnel weg (tussen de 20 minuten en 1,5 uur ongeveer). Een heel stuk sneller dan graven en zagen.

Veiligheid op de eerste plaats!

Door de kracht van de machine en de gevaarlijke beitels, die zeer snel ronddraaien, moeten de nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen voor de stobbenfrees kan worden ingezet. De bediener van de stobbenfrees moet speciale anti-tril handschoenen, veiligheidsschoenen, gehoorbescherming een helm en gelaatsbescherming dragen

Veiligheidszone

De zeer snel ronddraaiende beitels van de boomstronkfrees kunnen kleine steentjes en houtsnippers met grote kracht rondslingeren. Daarom moet er altijd een veiligheidszone vrij gehouden worden om mensen, kinderen en dieren niet te verwonden. Ook maakt de boomstronkfrees veel geluid.

Stronkenfrees in de startpositie
Stronkenfrees in de startpositie
Frezen van de boomstronk
Frezen van de boomstronk. Behalve verticaal moet de stronkenfrees ook horizontaal bewegen.

Vrije ruimte om de boomstronk

Er moet tenminste aan drie kanten voldoende aarde rondom de stronk zijn om te kunnen frezen. Minimaal 25cm, maar liefst meer. 50cm is een goede indicatie.

De boomstronk moet eerst worden vrijgemaakt van stenen, steentjes, grind, straatwerk, betegeling, metalen delen zoals ijzerdraad of prikkeldraad, andere begroeiing zoals klimop, bodembedekkers etc.

Stenen en steentjes kunnen met hoge snelheid worden weggeslingerd hetgeen gevaarlijk is en schade kan veroorzaken.

Informeer de buren

Als wij een boomstronk gaan wegfrezen is het een goed idee om vooraf de buren te informeren. Een boomstronkenfrees produceert aanzienlijk geluid. Omdat we tenminste een half uur bezig zijn (misschien langer bij meerdere boomstronken) kunnen de buren daar dan rekening mee houden.

De frees heeft wel een 4-takt motor zodat het geluid lager en als minder storend wordt ervaren dan bijvoorbeeld een 2-takt benzine kettingzaag of bladblazer.

Leidingen

Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar dat er zich geen leidingen bevinden op de plaats waar de boomstronk weggefreesd moet worden. Het is wettelijk verplicht om bij het “mechanisch roeren van de grond”, ongeacht hoe diep, een graafmelding (kosten 19,- euro in 2018) bij het kadaster te doen. U krijgt van het kadaster dan een digitale tekening met daarop de loop van de leidingen onder uw perceel. https://www.kadaster.nl/-/graafmelding

U kunt machinale graafwerkzaamheden op zijn vroegst 20 werkdagen voor aanvang melden. Zo beschikt u altijd over actuele kabel- en leidinginformatie. De uiterste datum waarop u een Graafmelding kunt doen, is 3 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden.